Danh mục: 

Siemens Xelibri 8

Còn hàng
Giá: 3,999,999 vnđ
Bảo hành: 01 tháng

Siemens Xelibri X8 gold (like new full box). Ngoại hình đẹp như mới. Máy zin nguyên bản chưa bung mở sơn, sửa. Dùng ổn định các mạng. Giá bán: 3.999.999vnd (hộp sách, máy, pin, sạc, tai nghe, dây đeo...). Bao test 7 ngày, BH 3 tháng.

Mua hàng

<p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px;"> <strong><span class="_5mfr _47e3" style="line-height: 0; vertical-align: middle; margin: 0px 1px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><img alt="" class="img" height="16" role="presentation" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f7e/1/16/1f3a4.png" style="border: 0px; vertical-align: -3px;" width="16" /><span class="_7oe" style="display: inline-block; font-size: 0px; width: 0px; font-family: inherit;">🎤</span></span><span class="_5afx" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: inherit; direction: ltr; unicode-bidi: isolate;"><span aria-label="hashtag" class="_58cl _5afz" style="unicode-bidi: isolate; font-family: inherit;"><a class="_58cn" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;,&quot;type&quot;:104}" href="https://www.facebook.com/hashtag/nokia8800e?source=feed_text" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;">#</a></span></span><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 19.32px;">Siemens Xelibri X8 gold</span></strong></p> <p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px;"> <strong><span class="_5mfr _47e3" style="line-height: 0; vertical-align: middle; margin: 0px 1px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><img alt="" class="img" height="16" role="presentation" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f51/1/16/2714.png" style="border: 0px; vertical-align: -3px;" width="16" /><span class="_7oe" style="display: inline-block; font-size: 0px; width: 0px; font-family: inherit;">✔️</span></span><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;">&nbsp;Ngoại h&igrave;nh: Đẹp 99% (như mới)</span></strong></p> <p> <strong><span class="_5mfr _47e3" style="line-height: 0; vertical-align: middle; margin: 0px 1px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"><img alt="" class="img" height="16" role="presentation" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f51/1/16/2714.png" style="border: 0px; vertical-align: -3px;" width="16" /><span class="_7oe" style="display: inline-block; font-size: 0px; width: 0px; font-family: inherit;">✔️</span></span><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;T&igrave;nh trạng: M&aacute;y zin nguy&ecirc;n bản Siemens sx. Sử dụng ho&agrave;n hảo c&aacute;c chức năng, s&oacute;ng căng với c&aacute;c nh&agrave; mạng.</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span class="_5mfr _47e3" style="line-height: 0; vertical-align: middle; margin: 0px 1px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"><img alt="" class="img" height="16" role="presentation" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f51/1/16/2714.png" style="border: 0px; vertical-align: -3px;" width="16" /><span class="_7oe" style="display: inline-block; font-size: 0px; width: 0px; font-family: inherit;">✔️</span></span><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;Phụ kiện k&egrave;m theo: H</span><strong style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 19.32px;">ộp s&aacute;ch, m&aacute;y, pin, sạc, tai nghe, d&acirc;y đeo...</span></strong><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span class="_5mfr _47e3" style="line-height: 0; vertical-align: middle; margin: 0px 1px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"><img alt="" class="img" height="16" role="presentation" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f5a/1/16/1f4b0.png" style="border: 0px; vertical-align: -3px;" width="16" /><span class="_7oe" style="display: inline-block; font-size: 0px; width: 0px; font-family: inherit;">💰</span></span><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;Gi&aacute; b&aacute;n: 3.999.999vnd</span><br /> <span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"><span class="_5mfr _47e3" style="line-height: 0; vertical-align: middle; margin: 0px 1px; font-family: inherit;"><img alt="" class="img" height="16" role="presentation" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f52/1/16/1f527.png" style="border: 0px; vertical-align: -3px;" width="16" /><span class="_7oe" style="display: inline-block; font-size: 0px; width: 0px; font-family: inherit;">🔧</span></span>&nbsp;Bảo h&agrave;nh: 3 th&aacute;ng (lỗi đổi m&aacute;y kh&aacute;c trong v&ograve;ng 7 ng&agrave;y). Support trọn đời m&aacute;y (phần mềm, pin, linh phụ kiện...).<br /> <span class="_5mfr _47e3" style="line-height: 0; vertical-align: middle; margin: 0px 1px; font-family: inherit;"><img alt="" class="img" height="16" role="presentation" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f4d/1/16/1f4de.png" style="border: 0px; vertical-align: -3px;" width="16" /><span class="_7oe" style="display: inline-block; font-size: 0px; width: 0px; font-family: inherit;">📞</span></span>&nbsp;LH: 281/47 L&ecirc; Văn Sỹ, P1, Q.T&acirc;n B&igrave;nh. 0988477479.<br /> <span class="_5mfr _47e3" style="line-height: 0; vertical-align: middle; margin: 0px 1px; font-family: inherit;"><img alt="" class="img" height="16" role="presentation" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f83/1/16/1f60e.png" style="border: 0px; vertical-align: -3px;" width="16" /><span class="_7oe" style="display: inline-block; font-size: 0px; width: 0px; font-family: inherit;">😎</span></span>&nbsp;Ho&agrave;n đủ 100% tiền nếu h&agrave;ng kh&ocirc;ng đ&uacute;ng như th&ocirc;ng tin rao b&aacute;n rao b&aacute;n.<br /> <span class="_5mfr _47e3" style="line-height: 0; vertical-align: middle; margin: 0px 1px; font-family: inherit;"><img alt="" class="img" height="16" role="presentation" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f39/1/16/1f4e2.png" style="border: 0px; vertical-align: -3px;" width="16" /><span class="_7oe" style="display: inline-block; font-size: 0px; width: 0px; font-family: inherit;">📢</span></span>&nbsp;Kh&aacute;ch h&agrave;ng mua h&agrave;ng trực tiếp tại số: 281/47 L&ecirc; Văn Sỹ, P1, Q.T&acirc;n B&igrave;nh. Hoặc ship h&agrave;ng theo h&igrave;nh thức: chuyển khoản - ship h&agrave;ng (No Ship COD). Free ship nội th&agrave;nh S&agrave;i G&ograve;n b&aacute;n k&iacute;nh 5km.</span></strong></p> <p> <strong><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"><img alt="" src="/Uploads/images/29196464_2058138287768225_4923299553748189184_n.jpg" style="width: 720px; height: 960px;" /></span></strong></p> <p> <strong><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"><img alt="" src="/Uploads/images/29177958_2058138301101557_8447383403380080640_n.jpg" style="width: 720px; height: 960px;" /></span></strong></p> <p> <strong><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"><img alt="" src="/Uploads/images/29215952_2058138327768221_8546348374821961728_n.jpg" style="width: 720px; height: 960px;" /></span></strong></p> <p> <strong><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"><img alt="" src="/Uploads/images/29186760_2058138374434883_3198743740566994944_n.jpg" style="width: 720px; height: 960px;" /></span></strong></p> <p> <strong><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"><img alt="" src="/Uploads/images/29178914_2058138341101553_7034103352111661056_n.jpg" style="width: 720px; height: 960px;" /></span></strong></p>