GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Chúng tôi, những con người yêu thích sự mới mẻ, độc và lạ. Đặc biệt, là những thiết bị công nghệ như điện thoại, với sở thích săn và sở hữu những dòng điện thoại cổ, độc và lạ hiếm bị trùng trên thị trường là tiêu chí của chúng tôi.

Bạn có thể chi tiết về thông tin mà chúng tôi cung cấp cũng như xem đính hướng website của chúng tôi ngay trên website Cổ và Độc này.